Kontakt

Tutaj znajdziesz wszelkie niezbędne informacje kontaktowe do naszej firmy.

Więcej »

RODO

Klauzule informacyjne dot. RODO na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Więcej »