Kontakt

Textil Bolesławiec Sp. z o.o.
ul.Świerkowa 2, 59-707 Trzebień
Tel: +48 75 738 05 80

NIP: 6121003615
REGON: 230265737
KRS 0000021130 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

E-mail: info@textil-boleslawiec.pl