Kontakt

Textil Bolesławiec Sp. z o.o.
ul.Świerkowa 2, 59-707 Trzebień
Tel: +48 75 738 05 80

NIP: 612-10-03-615
REGON: 0000021130
KRS 0000083747 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

E-mail: info@textil-boleslawiec.pl